Остъкляване

Значението на стъклопакета за топлоизолационните качества на дограмата е определящо, защото заема над 80% от общата площ на прозореца, т.е. температурата се губи най-често през стъклото. Стъклопакетът допуска полезната слънчева топлина и дневна светлина, и може да допринесе за значителното спетаване на енергия и повишаване на топлинната ефективност на всяко помощение.


Стъклопакетите са десетки видове, различаващи се основно по стръктурата и вида на самото стъкло, дебелината му, както и по общата дебелина.

Фирма „Гланц пласт” предлага на своите Клиенти различни по вид стъклопакети – стъклопакет от две прозрачни флоатни стъкла, стъклопакет с нискоемисийно стъкло, стъклопакет от цветно в стъкло, стъклопакет със Stopsol,  и т.н.

Стъклопакетът може да бъде двоен или троен (серията профили трябва да позволява монтаж на стъклопакет по-голяма дебелина), може да бъде съставен от различни по вид стъкла, затворен на атмосферен въздух или запълнен с инертни газове (аргон).

Най-често стъклопакети се произвеждат с 24-32 мм дебелина при PVC дограмата, обикновено 18-20 мм при алуминиевата дограма студен профил и 20-32 мм при алуминиева дограма с термично прекъснат мост. Дебелината на стъклопакета зависи от възможностите и широчината на профилите. Стъклопакети с дебелина 28-32 мм са подходящи и за изпълнение на тройни стъклопакети.

По- важното в случая е избора на самото стъкло, което е въпрос на лични предпочитания. Наложилите се в последно време на пазара стъклопакети с нискоемисийно К-стъкло са оптималния вариант между цена и качество.