Нискоемисийно или „К-стъкло”


К-стъклото в състава си съдържа сребърна промазка, благодарение на която прозорецът пропуска късовълновото лъчение (слънчевата светлина) и отразява дълговълновата радиация (топлина) обратно в помещението. Така топлинните загуби се намаляват с около 30%. К-стъклото се поставя като вътрешно за стъклопакета от към помещението. Тази конфигурация оптимизира ползата от слънчевите лъчи и действа като ефективна преграда за енергията излъчвана от вътрешните топлинни източници. Термоизолацията на стъклопакетите с К-стъкло спрямо този на нормалния стъклопакет се покачва почти с 50%. Това не означава, че през лятото в помещението ще е по- горещо.


К-стъклото не действа като лупа, то не нагрява помещението. Топлопреминаването е еднакво надеждно и в двете посоки. Нискоемисионното стъкло поддържа не само топлината в помещението, но и спечелва енергия чрез слънчевите лъчи т.е. допринася за осезаемото увеличаване на температурата по повърхността на външното стъкло.

Чрез тази висока термоизолация се възпрепятства изпотяването на стъклата, което е познато при дървената дограма.

Приложението на К-стъклото в производството на PVC-дограма е гаранция за намаляване потреблението на енергия и значително ограничаване на топлинните загуби.


СРЕДНИ СТОЙНОСТИ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ТОПЛОПРЕДАВАНЕ К ЗА РАЗЛИЧНИ КОМБИНАЦИИ ОТ ПРОМИШЛЕНИ СТЪКЛА В СТЪКЛОТАКЕТ

Тип остъклянане Коефициент на топлоотдаване К [W/m²]
Eдинично стъкло 5.4
Двоен стъклопакет 2.8
Троен стъклопакет 1.9
Двоен стъклопакет + К-стъкло 1.8
Двоен стъклопакет + К-стъкло + аргон 1.5
Троен стъклопакет + две К-стъкла + аргон 0.8

Колкото по-нисък е коефициентът К, толкова по-добра е изолацията.За да се повиши топлоизолацията се използва стъклопакет от нискоемисийни. Друг начин за повишаване на топлоизолацията е замяна на въздуха във вътрешното пространство на стъклопакета с аргон. К-стойността намалява допълнително с още 0.3-0.4 W/м².